ConsultingAls extern adviseur begeleid ik HR managers, leidinggevenden of directie bij de sollicitatieprocedure. Ik treed op als sparringparner, die vanuit een externe positie een objectieve kijk  heeft op de kandidaten.


Tijdens een tweede gespreksronde ga ik met name diep in op de persoonlijkheids-kenmerken van de kandidaat en zorg voor verheldering bij nog openstaande vragen en onduidelijkheden.


Spiegelen met een extern expert over de functie en de persoon geeft een verbeterd beeld van de kandidaat. De voorspellende waarde van een selectieonderzoek gedaan door een zeer ervaren selecteur levert tussen de 70% en 85% duidelijkheid op over het toekomstige werksucces.


Volgens mijn klanten heeft de gedegen kennis omtrent neuropsychologie heeft hier een positieve bijdrage aan geleverd.