Burn-out / Burn-out preventie

"Gezonde medewerker => Gezonde bedrijven"

 

Ik heb jarenlang ervaring opgedaan als leidinggevende in het bedrijfsleven en heb dus zelf kunnen ervaren wat het betekent om continu aan steeds hoger wordende eisen te moeten voldoen. Daarom kan ik me heel goed inleven in de positie van mensen die getroffen zijn door een burn-out en kan ik u of uw bedrijf helpen met mijn expertise.

 

Bedrijven / Business

 

Medewerkers in uw bedrijf kunnen in een levenscrisis of beroepscrisis terecht komen, waardoor ze een burn-out dreigen te krijgen. Dit kan inefficiëntie of zelfs langdurige ziekteverschijnselen tot gevolg hebben. Het is raadzaam om hier in actie te komen.

 

Het is erg belangrijk om de betrokkenen uit te leggen hoe psychische klachten ontstaan. Minstens zo belangrijk is het om hen de kans te geven na te denken over hun gedrag. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen welke problemen en taken de meeste druk geven, hoe zwaar de last is en hoeveel energie er in die problemen gestoken wordt.

 

Om uw medewerkers gezond te houden is het leren omgaan met  stress essentieel. Samen werken we aan maatregelen voor uw bedrijf die uw werknemers op lange termijn zullen helpen.

 

Als u wilt veranderen ligt de eerste stap bij uzelf!

 

Particulier / medewerker

 

Voelt u zich slap en uitgeput? Hebt u hulp nodig bij uw huidige beroeps- of privé-situatie? Bevindt u zich in een levenscrisis?

 

Vaak is het niet alleen uw werk dat te veel stress veroorzaakt, ook uw privé-situatie telt mee; vaak raken mensen de controle kwijt. U kunt bijvoorbeeld niet meer aan de eisen van het thuisfront voldoen. U probeert alles bij te houden en niets of niemand te verwaarlozen: huishouden, kinderen, relatie, baan, vrienden, ouders, hobby’s…

 

Ik geef geen directe instructies en zeg ook niet wat u zou moeten doen. Uiteindelijk kunnen ouders, familieleden, uw baas en uw collega’s niet  ingeruild worden. Wat ik wel doe, is u coachen op gebieden die tot conflicten leiden, waarbij uw belangen worden gerespecteerd. Ik sta u met verschillende methodes en effectieve gereedschappen bij, zodat we uw complexe problemen nauwkeurig kunnen analyseren. Zo zoeken we samen naar handige en nuttige oplossingen.